Okulista dziecięcy


Okulista dr n. med. Magdalena Micor serdecznie zaprasza do wykonywania kontrolnych badań okulistycznych u dzieci od 3 miesiąca życia. Badania należy powtarzać raz w roku. Pierwsze miesiące i lata życia mają podstawowe znacznie w rozwoju prawidłowego widzenia. Badanie jest wykonywane za pomocą nowoczesnego urządzenia Plusoptix S08 oraz Retinomax 3.

Wśród niemowląt około 10% ma wadę wzroku: 5% nadwzroczność, 4,5% krótkowzroczność, 1,3% różnowzroczność, poniżej 1% zez. (1)

U niemowląt, u których stwierdza się nadwzroczność powyżej 3,5 D, 13 x częściej może u nich rozwinąć się zez i 6x częściej niedowidzenie w wieku 4 lat. Wczesne noszenie okularów redukuje to podwyższone ryzyko.(2)

Wśród dzieci przedszkolnych od 5 do 24% ma zaburzenia widzenia: 10-15% wada refrakcji, 2-5% niedowidzenie czyli ambliopia, 3-4% zez. (3)

Według różnych autorów jedynie od 7% do 22 % dzieci przedszkolnych ma wykonywane kontrolne, przesiewowe badanie wzroku. (4)

Różna wada wzroku w obu oczach dziecka - anizometropia może doprowadzić do niedowidzenia w oku słabszym. Im dziecko starsze tym częstość ambliopii jest większa. U dzieci 2 letnich obniżenie ostrości wzroku o 6 linii czyli dużego stopnia ambliopia występuje w 6% a u 5 letnich w 14% .Ważne jest, aby u jak najmłodszych dzieci wykrywać wadę wzroku zanim jeszcze rozwinie się niedowidzenie.(5)

Niedowidzenie czyli ambliopia jest nie tylko problemem okulistycznym. Wykazano, że może być również przyczyną trudności w nauce u dzieci.(6)

Czułość badania refrakcji wykonywana urządzeniem Plusoptix wynosi 98%. Aparat ten jest użytecznym narzędziem do wykrywania czynników rozwoju niedowidzenia wśród dzieci. (7)1-7. Źródła dostępne w gabinecie okulistycznym.

Plusoptix SO8


okulista dziecięcy
 • Plusoptix S08

  Plusoptix S08 jest to autorefraktometr pediatryczny służący do wykrycia wad wzroku u niemowląt i małych dzieci.

 • Zalety badania
 • Krótki czas badania tylko 0,8s
 • Równoczesne badanie obu oczu
 • Możliwość wykonania badania tylko jednego oka np. u pacjentów zezujących
 • Badanie komfortowe, nieinwazyjne dla dziecka - odległość badania 1 m - dziecko siedzi na kolanach u mamy
 • Możliwość wykonania badania bez podania kropli porażających akomodację lub w po podaniu tych kropli
 • Powtarzalność badania - zapis zostaje w bazie danych - możliwość porównania badań wykonanych w różnym czasie
 • Ocena tendencji do ewentualnego zezowania dziecka
 • Badanie rozstawu źrenic- informacji niezbędnej przy zapisywaniu okularów

Retinomax 3


 • Retinomax 3

  Retinomax 3 jest to autorefraktometr pediatryczny służący do wykrycia wad wzroku u niemowląt i małych dzieci.

 • Zalety badania
 • Bardzo krótki czas pomiaru refrakcji 0,07 s
 • Szeroki zakres pomiaru refrakcji: sfera -18,0 D do +23, 0 D, cylinder 0 do -12,0 D, oś: od 1° do 180°
 • Zaawansowany system kontroli dokładności i stabilności pomiaru
 • Wskaźnik prawidłowego ustawienia w trakcie pomiaru
 • Kolorowy ekran
 • Wskaźnik wiarygodności pomiaru
 • Wbudowana drukarka
okulista dziecięcy

Widzenie u dzieci


Dziecko w wieku 0-3 miesiące

Jako noworodek widzę źródło światła, zwracam oczy i głowę w jego stronę. Rozwijam kontakt wzrokowy między 6 a 8 tygodniem życia, śledzę przedmioty poruszające się wolno, najpierw w poziomie potem w pionie. W końcu drugiego miesiąca zaczynam interesować się samym ruchem.

okulista dziecięcy
okulista dziecięcy

Dziecko w wieku 3-6 miesięcy

Odkrywam moje ręce, sięgam do przedmiotów, potem chwytam te, które wiszą nad moim łóżeczkiem. Obserwuję podskakujące zabawki. Sfera mojego wzrokowego zainteresowania poszerza się stopniowo. Nie przejmuję się jeśli przysłaniasz mi oczy czapką od czasu do czasu.

Dziecko w wieku 7-10 miesiąc

Zauważam małe okruszki chleba. Najpierw dotykam ich, potem próbuję złapać je. Lubię patrzeć jak rysujesz mi proste obrazki. Rozpoznaję również przedmioty, które są częściowo zakryte.

okulista dziecięcy
okulista dziecięcy

Dziecko w wieku 11-12 miesiąc

Uwielbiam bawić się w chowanie i szukanie. Lubię patrzeć przez okno i rozpoznaję ludzi. Zaczynam rozpoznawać niektóre obrazki. Wciąż wkładam wszystko do buzi, aby to zbadać.

Dziecko w wieku 15-18 miesiąc

PPotrafię układać proste puzzle. Ciekawią mnie książki i obrazki. Rozpoznaję te obrazki, które przedstawiają prawdziwe przedmioty. Lubię patrzeć jak rysujesz mi opowiadając coś przy tym. Umiem nazwać obrazki i przedmioty.

okulista dziecięcy
okulista dziecięcy

Dziecko w wieku 24 miesiące

Uwielbiam bazgrać i kolorować. Rozumiem, że obrazki mogą być duże albo małe a przedstawiają ten sam przedmiot. Potrafię pogrupować podobne obrazki.

Opracowanie na podstawie Badanie wzroku u dzieci Dr Marek Zając

Dysleksja a zaburzenia widzenia.


Dysleksja rozwojowa dotyczy około 10-20% dzieci w wieku szkolnym. (1,4)

W wielu badaniach wykazano znaczącą rolę zaburzeń widzenia występujących u dzieci z problemami czytania i pisania. Nie jest to jednak tylko występowanie różnych wad wzroku u dzieci. Nieprawidłowości dotyczą:

 • zaburzeń widzenia obuocznego
 • obecność zeza ukrytego głównie exoforii
 • obniżonej amplitudy akomodacji
 • zredukowanej sprawności akomodacji
 • niesprawnej konwergencji
 • zredukowanej sprawności wergencji
 • zaburzeń ruchów sakkadowych oczu(2,3,5,6)

To oznacza, że u każdego dziecka z podejrzeniem dysleksji lub innymi zaburzeniami czytania i pisania powinno wykonać się rozszerzone badanie okulistyczne o pełną ocenę widzenia obuocznego.(2)1-6. Źródła dostępne w gabinecie okulistycznym.

Kontakt


Top - kontakt +48 512 922 924